SafeGroup

Pełna wersja: Private Winten (PrivateWin10) - narzędzie do ochrony prywatności na Win10
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
PrivateWin10 to nowe i dość zaawansowane darmowe narzędzie do ochrony prywatności...właściwie do zmian pewnych funkcji w systemie, które za nią odpowiadają...wraz z funkcją nakładki na systemową zaporę. Narzędzie nie jest proste w obsłudze, ponieważ póki co nie oferuje opisów/komentarzy do zawartych w nich tweaków i w związku z tym wymaga raczej pewnej już wiedzy w temacie lub (gdy jej brak) determinacji, by coś więcej się o nich dowiedzieć Smile
Program, jak i inne podobne, ma budowę modułową, jednak w  odróżnieniu od innych takich narzędzi nie tylko modyfikuje rejestr i reguły GPE, ale umożliwia również wyłączanie pewnych usług, zaplanowanych zadań czy blokowanie pewnych plików. Moduł zapory wyświetla istniejące już reguły zapory systemowej i daje możliwość ich edycji, ustalania listy połączeń dopuszczanych/blokowanych, czy kontrolowania systemu w czasie rzeczywistym (powiadomienia).
Screeny poniżej pochodzą z recenzji an Ghacks.net

[Obrazek: privacy-options.png]

[Obrazek: firewall.png]
źródło
https://www.ghacks.net/2018/12/26/privat...-firewall/

Wczoraj ukazała się jego nowa wersja 0.1c - poniżej lista zmian za Wildersami, gdzie program jest dyskutowany

Cytat:Added
 • buttons in the firewallwindow get enabled/disabled based on list selection
 • rule validation for the rule window
Fixed
 • not setting properly local port and address when creating a rule from the notification window
 • fixed a bug in ip matching when a subnet was present
 • rule window not saving position
 • crash issue under windows 7 related to non existent app list
Changed
 • changes the way service names and PIDs are resolved
Known Issues
 • Overview page is still mostly empty and outdated, next todo
https://www.wilderssecurity.com/threads/...st-2800415

Strona programu
https://github.com/DavidXanatos/priv10
Nowa wersja i lista zmian

Cytat:[0.1f] - 2019-01-03

Added

    italian translation by garf02
    prevent starting of multiple instances inside the same user session
    add option to block/unblock internet access from tray

Fixed

    not showing proepr "any protocol" string in lists
    rule violating actions are not colored yellow
    fixed ptiv10 failed to start when firewalls ervice was disabled

Changed

    poer and Ip columns doesn't autoresize anymore

https://github.com/DavidXanatos/priv10/b...ANGELOG.md
Sporo zmian w nowszych wersjach...już 50 wzwyż Smile Dodano dwa nowe moduły monitorujące ustawienia PW10 i niekorzystne działanie aplikacji firm trzecich
Tweak Guard - monitoruje stan zastosowanych poprawek prywatności i ostrzega o konieczności ich zastosowania (lub jeśli takie są ustawienia) wprowadza je automatycznie
Rule Guard  - to strażnik ustalonych w PW10 reguł modułu zapory. który monitoruje i w razie potrzeby ostrzega o próbie modyfikowania tych reguł przez zainstalowane aplikacje (chodzi głównie o te ze sklepu MS, które samodzielnie mogą chcieć lu dodać nowe reguły)
Cytat:A large parts of the code base have been reworked to solve some more fundamental issues of windows firewall handling.
Most issues have been fixed and the usability greatly improved. Also many new features have been added, priv10 now shows in addition to the firewall log also a list of all open sockets with data rates. The tool is also capable of showing the remote host names for remote IP's wherever possible it shows the domains as queried by the application as reverse DNS is very unreliable in the age of CDN's hence its used only as a fallback.
A new feature called Tweak Guard monitors the state of the applied privacy tweaks and warns, or re applies (depending on the setting) when a tweak has been un done.
An other new feature, the Rule Guard, monitors firewall rules and prevents 3rd party changes when desired, or just warns the user (depending on the setting), this is especially useful to ensure apps from the windows store wont get internet access, as the msft store always auto adds allow rules without asking the user.
Last but not least the overview page now features an own event log showing priv10 activity.

[0.50a] - 2019-11-03
Added
 • added own event log, displayed in the overview page
 • added network manager listing all open sockets and currently connected networks
 • added ETW tracking to obtain datarate information for sockets
 • added dns inspector, dns query monitoring with fallback to reverse dns queries
  -- showing domain names to the remote adresses
  -- logging all domains every program tryed to connect to
 • added tweaks to disable office 2016/2019 telemetry
 • added Ribbon Toolbar to the Firewall view
  -- improved program list filtering a lot
  -- added more list view customization options
  -- much better category filtering
  -- etc...
 • added Tweak Guard to automatically re apply tweaks that windows undid
  -- tweaks and their states are saved to tweaks.xml
  -- tweak changes are logged on the priv10 event log
 • added Firewall Rule Guard
  -- firewall rule changes are identifyed on start as well as monitored on live during runtime
  -- Optin to automatically disable changed/added rules or to flat out always out undo all changes not done by priv10
  -- All 3rd party changes to firewall rules logged in the priv10 event log + notfication
 • added option to reload app list from apps dropdown
 • added propper modern app resource string display
Changed
 • completly reworked the backend (engine and service) code

 • refactored IPC code

 • dropped many unnececery dependencies

 • Now by default using "C:\ProgramData\PrivateWin10" instead of the application directory to store data
  -- If a PrivateWin10.ini is present in the applicaton directory the tool starts in portable mode instead

 • reworked firewall manager and firewall rules

 • reworked firewall event monitoring to make it more robust to future changes in windows

 • Changed from the old and out dated COM Interface to a use Native windows firewall API's instead
  -- Now supporting new windows 10 features

 • reworked datagrid header handling

 • and much more that I forgot to write down...
fixed
 • program list browsing with arow keys when filter is engaged

 • reworked AppManager class to properly work
  -- improved sid to app resolution performance
  -- properly resolving apppackage id of running modern apps by current process ID

 • not uniqie service resolution is now handled properly.

 • sorting by timestamp now works properly

 • fixed issues with file and registry tweaks not being un don properly

 • fixed issues with not applicable tweaks being sometimes shown where it could have been avoided

 • and many more which I forgot to write down...
 
https://www.wilderssecurity.com/threads/...st-2869414

Cytat:Some big fixing
[0.50b] - 2019-11-05
Added
 • compatybility with old 32 bit platforms
Fixed
 • when rule guard is not enabled all rules were marked as changed
https://github.com/DavidXanatos/priv10/r...tag/v0.50b
Kilka nowych wersji w ostatnich dniach

Cytat:0.51] - 2019-11-10
Added
 • added tweaks to disable visual studio telemetry
 • when closing priv10 from tray now it prompts if the user wants to stop the priv10 service
 • programs.xml and tweaks.xml is now auto saved every 15 minutes
 • added rule context menu
 • added command to restore rules detected as changed
 • added command to approve rules detected as changed
 • program list cleanup not removed not longer existing programs
 • added access filter to view options
 • added socket type filter to socket list
 • added access column to socket list
 • apps/services/groupes in dropdown are now sorted alphabetically
Changed
 • moved rule quick actions to ribbon (commands are also avialavle form context menu)
 • moved panel filter options to toolbar form sidebar
 • reworked change notifications
 • rule change notifications now display the resolved name when possible
Fixed
 • issues with some tweak definitions
 • blocked/allowed connetion display was mixed up
 • fixed minor issue with event log notificaiton
 • fixed issue when changing rule guard mode
 • fixed crash bug in notifications
 • fixed issue adding apps
Cytat:[0.57] - 2019-11-16
Added
 • a few new tweaks
 • added windows 8 and newer address keywords
 • added app context menu option to uninstall the client (remove service, autorun, event log)
 • added -help command to show all available console commands
Changed
 • on windows 8 and above the "Internet" address keyword is used for rules, instead of a manually assembled range
 • rule lookup now properly handles the interface type parameters
 • improved special address handling
 • priv10 is now by default only using the windows event log when being installed as a service
Fixed
 • fixed issue with grouping combobox
 • fixed issue with original rule backup

Cytat:This new build includes a major new feature, a DNS proxy that can be used to blacklist domains using Pi-Hole blacklists, as well as a manual wildcard and regex supporting blacklist. Using priv10 as system wide DNS proxy ensures effective domain blocking as some MSFT components are known to bypass the regular system hosts file and query DNS servers directly, with a DNS proxy intercepting the requests this bypass becomes ineffective.
The default blacklists contain a lot of ad blocking such that in addition to improved privacy the new feature provides system wide ad blocking.

Download: https://github.com/DavidXanatos/priv10/r.../tag/v0.60

## [0.60] - 2019-11-30

### Added
- added DNS proxy to monitor all DNS requests
- added ability to set priv10 as system DNS
- added DNS Query Log based on DNS Proxy events
- added system DNS cache monitor
- added dns proxy page
- added dns querry log
- added dns blacklist/whitelist page
- added dns blocklists page
- added blocklist update mechanism

### Changed
- reworked DNS Inspector class
- changed from tne .NET reverse dns facility to using native windows API's for better performance
- dns inspector can now be switched on or off

### Fixed
- issue where the accept button in the notifiction window would get disabled again
- issue with aplpyung rules when some rules were already present for the given programm
- issue saving gpo's, sometimes it failed with a file is in use error
- issue where file blockign tweaks were never shown as available after a recent change
https://www.wilderssecurity.com/threads/...531/page-7
New Update with new features, the improved DNS inspector now not only logs all domains a process contacts it also logs the amount of data send/received and connection count.

Download: https://github.com/DavidXanatos/priv10/r.../tag/v0.70

[0.70] - 2019-12-14

Added
improved the DNS Inspector
added uplpad/download per domain
added listing of unresolved IP's
added udp endpoint logging
added proces monitor using ETW events to capture paths of processes that terminate quickly
added missing localization to all the new UI elements
added todal up/down-load per socket and per program columns


Changed
improved text filters

Fixed
fixed issue with reverse dns in dns inspector
fixed issue with etw event tracking for UDP traffic
Hi thanks for info and it's nice to see you on our forum Smile
Dwie nowe wersje w ciągu kilku ostatnich dni
v. 0.80

Cytat:Added
 • added a few more tweaks
 • added new preset control mechanism
Changed
 • All microsoft binaries under System32 are now classifyed as system components (not only services and kernel)
 • moved shared code to a helper library
 • splited the project in separated UI and service components
 • reingeniered the IPC mechanism for better performance
 • notification window now displays all changed rules also those that changed when the client wasn't running
 • reworked client start
Fixed
 • list sometimes opening in the wron mode
 • fixed issue with program and program set description resolvationo
 • fixed some crash issues

v. 0.81

Cytat:Added
 • added a few for windows update
 • added tray options to change filterming mode
 • added rule status column
Changed
 • when adding a rule from the notify window the rule window is also topmost
 • notify window now also shows allowed connection attempts when in blacklist mode
Fixed
 • added service update to installer
 • fixed rule list not being updated in fulscreen mode
 • fixed some new issues with the IPC mechanism
https://www.wilderssecurity.com/threads/...31/page-11