Options

Kod PIN możliwy do odgadnięcia dzięki uzyskaniu dostępu do czujników smartfona