GeSWall - opis programu
#1
GeSWall
Platforma: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Dodatkowe wymagania: system plików NTFS
Licencja: freeware do uzytku niekomercyjnego
Polska wersja językowa: brak
Linki:
Pobieranie: GeSWall freeware , GeSWall Pro
Strona domowa: gentlesecurity.com
Wsparcie: gentlesecurity.com/board/
Przewodnik: www.gentlesecurity.com/docs/intro.html
FAQ: www.gentlesecurity.com/docs/intro.html
Opis:
Zasada działania programu opiera się na polityce piaskownicy(sandbox policy). Niezaufane aplikacje są tutaj uruchamiane z ograniczonymi prawami, restrykcjami do modyfikacji krytycznych parametrów systemu. Z GeSWall można bezpiecznie surfować po internecie, otwierać załączniki, czatować wymieniać się plikami, bez przejmowania się niebezpieczeństwami Internetu. GeSWall zapobiega zainfekowaniu przez złośliwe oprogramowanie, wirusy izolując aplikacje łączące sie z siecią. Dzięki restrykcyjnej polityce dostępu Izolowane aplikacje skutecznie zapobiegają różnego rodzaju atakom, infekcjom. Program pozwala chronić nasze cenne dane odmawiajc do nich dostępu (np. brak mozliwości zapisu i czytania w określonym folderze) dla aplikacji niezaufanych. Również pozwala na nałożenie restrykcji na określone strony internetowe, określone adresy itp. Program zapewnia ochronę przed keyloggerami, rootkitami, backdorami oraz wszelkiej innej maści malware''ami, do tego jest bardzo łatwy w użyciu i zabiera bardzo mało zasobów systemowych.

Schemat działania
Załącznik: Schemat działania

GeSWall stosuje określone reguły dostępu dla najbardziej popularnych aplikacji internetowych. Te reguły znajdują się w otwartej bazie danych aplikacji. W programie mamy Konsolę za pomocą, której można wybrać odpowiedni tryb/poziom bezpieczeństwa i tworzyć reguły dla aplikacji, które nie są aktualnie w bazie danych.

 1. Poziomy bezpieczeństwa (Security Levels)
  • Isolate jailed applications(izolowanie uwięzionch aplikacji)
   Izolowane będą tylko "uwięzione aplikacje", natomiast wszystkie inne nie będą izolowane.
  • Isolate known applications(izolowanie znanych aplikacji)
   Izolowane będą tylko aplikacje, które mają swoje reguły w bazie danych aplikacji. Jest to domyślny poziom bezpieczeństwa.
  • Auto-isolation, no pop-up dialogs (Automatyczne izolowanie, bez alertów)
   Poziom ten jest podobny do "Isolate known applications" z tą różnicą, że nie wyświetlane są informacje o zdarzeniach, blokowanych aplikacjach, nie są zadawane żadne pytania (np. o to czy izolować jakaś aplikację), więc automatycznie izoluje znane bądź niezaufane źródła aplikacji i blokuje im dostęp do zaufanych plików.
 2. Przykłady alertów
  • Policy Notifications , czyli zawiadomienia polityki - informuje nas o restrykcjach zapobiegającym modyfikacji plików, rejestru, procesów itd.
   Załącznik: Przykładowy alert
  • Attacks Notifications , czyli zawiadomienia o atakach - informuje nas o dokonanej próbie zainfekowania. GesWall porównuje zablokowane źródła do swoich szczególnych schematów zachowań, które wskazują na działanie malware. Gdy wykryje takie działanie - zawiadamia nas o tym, że zapobiegł zainfekowaniu.
   Załącznik: Przykładowy alert
 3. Malicious Process Termination , czyli zakonczenie ("zabicie") złośliwego procesu
  W wersji Pro mamy przyciski "Ignore" i "Terminate" widoczny w "Zawiadomieniach o ataku", które służą odpowiednio do ignorowania i zabicia złośliwej aplikacji. Dodatkowo możemy dostosować "Malicious Process Termination" - klikając na ikone GesWalla w tray''u.
  Załącznik: Opcje terminacji
  • Dostępne opcje:
  • Never Terminate , czyli nigdy nie kończ - wyłączenie opcji terminacji
  • Auto-Termination , czyli auto-zakończenie - czyli automatycznie zakończ aplikację, gdy złośliwe działanie jest wykryte. Zawiadomienie zostanie wyświetlone, ale nie pojawi się opcja terminacji, gdyż wszystko odbywa się automatycznie.
  • Interactive Ignore , czyli interakcyjnie (manualnie) zignoruj (domyślne ustawienie) - w Zawiadomieniu o ataku mamy również przycisk "Ignore" i w przypadku, gdy nie chcemy zabijać złośliwej aplikacji, to klikamy ten przycisk.
  • Interactive Terminate , czyli interakcyjnie (manualnie) zakończ - podobnie jak wyżej do nas należy decyzja. Gdy chcemy zabić proces - klikamy na Terminate.
 4. Resources , czyli zasoby - to folder zawierający definicje zaufanych i niezaufanych zasobów.
  Załącznik: Resources
  Domyślne definicje są wymagane do prawidłowej funkcjonalności programu. Nie powinno się ich zmieniać, modyfikować. Możemy tutaj dodawać swoje własne definicje np. zdefiniować dodatkowe foldery dla poufnych dokumentów lub pewnych niezaufanych plików.

  Aby utworzyć nową definicję zasobu, należy wybrać Action\New\Add Resource z głównego menu lub za pomocą prawokliku myszy w prawej części okna.
  Załącznik: Prywatne Dokumenty
  Opcje Security Class:
  • Trusted , czyli zaufany - izolowana aplikacja nie może modyfikować tego zasobu, może natomiast czytać.
  • Confidential , czyli poufny - oznacza, że izolowana aplikacja nie może czytać ani modyfikować tego zasobu. Domyślnie GeSWall definiuje katalog Moje Dokumenty wszystkich użytkowników jako poufne.
  • Deny Create , czyli odmów możliwość utworzenia - izolowana aplikacja nie może utworzyć w określonej ścieżce żadnych plików.
  • Untrusted , czyli niezaufany - izolowana aplikacja może czytać i modyfikować ten zasób.
  • Threat gates , czyli bramy zagrożenia -wszystkie pliki pochodzące od określonego zasobu (np. USB) będą oznaczane jako potencjalnie groźne. GeSWall w takim przypadku będzie izolować urządzenie.
  • System , systemowy
  • Restricted for Trusted , czyli ograniczony dla zaufanych - zasób nie może być modyfikowany również przez nieizolowane aplikacje.

  Opcje Resource Type:
  • file- plik lub folder
  • registry- klucz rejestru
  • device- urządzenie, np. \Device\Tcp , \Device\Cdrom
  • network- dostęp do sieci przez protokół TCP/IP, np. :update.microsoft.com, http://www.cnn.com:80, 192.168.1.1/24, *
  • system object-obiekt reprezentujący szczególna usługę windows
  • section- sekcja pamięci np. \KnownDlls\kernel32.dll
  • any- zawiera wszystkie możliwe typy zasobów, nierekomndowany
 5. Applications , czyli aplikacje (izolowane aplikacje) - folder ten zawiera znane definicje aplikacji razem z ich specyficznymi regułami. Aby łatwo można było je przeglądać zostały posegregowane na grupy zgodnie z kategorią programu.
  Załącznik: Aplikacje
  Domyślne grupy bazy danych aplikacji:
  • System
  • Web Browsers
  • E-Mail and News clients
  • Chat Messangers
  • IRC clients
  • P2P sharing applications
  • Office applications
  • Multimedia

  Lista aplikacji znajdujących się w bazie: http://www.gentlesecurity.com/safe.html
  Jak tworzyć nowe grupy i definicje aplikacji?
  Klikamy prawoklikiem myszy na folder "Applications" lub w miejscu obok pozostałych grup aplikacji i wybieramy "Add Group" i wpisujemy nazwę grupy.
  Załącznik: Dodanie grupy
  Załącznik: Dodanie aplikacji
  Jeżeli chcemy dodać nową aplikację to ponowanie klikamy prawoklikiem myszy na określoną grupę i wybieramy "Add Application". Pojawi nam się okno, w którym widoczne są m.in.: "Display Name", czyli nazwa programu, "File Name", czyli ścieżka, w której wskazujemy nazwę pliku, a także parametry - "Identify by", gdzie podawana jest wersja programu oraz "Security Level", czyli poziom bezpieczeństwa.
  Opcje Security Level:
  • Never isolate , czyli nigdy nie izoluj - aplikacja musi być zaufana, nie będzie ona nigdy izolowana
  • Isolate on access , izoluj podczas dostepu - aplikacja jest zaufana, ale gdy spróbuje połączyć się z siecią lub z niezaufanym zasobem GeSWall zapyta nas czy chcemy zaizolować tą aplikację.
  • Auto-isolation, no pop-ups , czyli automatyczna izolacja, bez alertów - to samo jak w "Isolate on access", lecz bez alertów. Aplikacja będzie izolowana automatycznie.
  • Always start isolated , czyli zawsze uruchamiaj jako zaizolowany - aplikacja jest zawszeizolowana na starcie i nie ma żadnych alertów.
  • Untrusted (Jail) , czyli niezaufane (więzienie) - oznacza aplikację uwięzioną. Aplikacja nie ma żadnych domyślnie pozwoleń chyba, że zostały jakieś dla niej przyznane.

  Dodawanie reguł aplikacji:
  Klikamy prawoklikiem myszy na nazwę aplikacji i wybieramy "Add Rule". Pojawi się okno "Application rule". W nim mamy "Resource name" nazwa zasobu, chodzi tutaj o podanie ścieżki, "Resource Typ" - czyli tym zasobu, "Access Permission" - dostępne pozwolenie.
  Opcje Resource Typ:
  • File- plik lub folder
  • Registry - rejestr
  • Device- urządzenie
  • Network- sieć
  • System object- systemowy

  Opcje Access permission:
  • Allow , czyli pozwól - aplikacja może czytać i modyfikować zasób
  • Redirect , czyli przeadresuj - aplikacja może czytać zasób, lecz gdy próbuje modyfikować go, to GeSWall tworzy kopię pliku lub klucza rejestru, który jest modyfikowany zamiast oryginalnego. Dzięki tej opcji aplikacja pracuje bezproblemowa, a jednocześnie zapobiega to modyfikacjom zaufanych zasobów. Kopia nie jest trwała, gdyż jest kasowana po zakończeniu pracy z aplikacją.
  • Read Only , czyli czytaj tylko - aplikacja izolowana może tylko czytać zasoby.
  • Deny , czyli odmów - oznacza brak pozwolenia na cokolwiek.

  Załącznik: Dodawanie reguł
 6. Application Wizard , czyli kreator reguł dla aplikacji, które chcemy uruchomiać jako izolowane. Uruchomienie większości izolowanych aplikacji wymaga utworzenia określonych reguł dostępu do pewnych kluczy rejestru, katalogów itp. Jeżeli ich nie utworzymy, to taka aplikacja najprawdopodobniej nie uruchomi się nam lub nie będzie działała prawidłowo.
  Kreator możemy uruchomić w menu kontekstowym Explorera Windows, jako pokazano na screenie poniżej.
  Załącznik: Application Wizard -> Menu kontekstowe
  Klikamy prawym przyciskiem myszy na plik *.exe danej aplikacji i wybieramy Application Wizard. Mamy do wyboru dwa tryby "Normal" (domyślnie) i "Expert Mode" (należy zaznaczyć opcje).
  Załącznik: Application Wizard -> start
  • Normal Mode , czyli tryb normalny (domyślnie włączony) - konfigurowane ustawienia są tworzone automatycznie i tylko te niezbędne do uruchomienia aplikacji izolowanej. Na pierwszej stronie nadajemy nazwę i grupę dla danej aplikacji. Znajdziemy tam też opcję "Processing time", czyli czas procesu. Możemy go zwiększyć, aby dokonać lepszej analizy.
   Załącznik 1: Application Wizard -> ustawienia
   Teraz musimy odczekać zaznaczony przez nas czas przebiegu procesu (domyślnie 10 sek.).
   Załącznik 2: Application Wizard -> analiza
   Załącznik 3: Application Wizard -> zakończenie
  • Expert Mode , czyli tryb experta - pozwala nam dostosować wszystkie opcje. Ten tryb jest szczególnie przydatny do diagnozowania izolowanej aplikacji w sytuacji, gdy nie działa ona zgodnie z oczekiwaniem. Na pierwszej stronie mamy "Application file path" - ścieżka do programu, "Display Name" - nazwa aplikacji wyświetlana w Konsoli GeSWall''a, "Group" - klasyfikowanie aplikacji do określonej grupy w Konsoli, "Identification type" - informacje o wersji aplikacji, "Security Level" - poziomy bezpieczeństwa opisane wyżej.
   Załącznik 1: Application Wizard -> ustawienia experta 1
   Załącznik 2: Application Wizard -> ustawienia experta 2
   Klikając na X możemy usunąć ustawienia. Dodatkowo możemy też zaznaczyć opcję "Autofill rules for this Application" - włącza automatyczną analizę i wypełnienie reguł.
   Kiedy kreator uruchomi aplikacje powinniśmy wykonywać typowe dla niej działania. W tym czasie "Application Wizard" będzie rejestrował wszystkie wymagane zasoby, a wiec jakieś klucze w rejestrze, dostęp do pewnych katalogów, plików itp. Po automatycznej analizie zostaniemy przeniesieni do strony z regułami, które tutaj możemy dowolnie edytować.
   Załącznik 3: Application Wizard -> edycja reguł
   Załącznik 4: Application Wizard -> zakonczenie
 7. Untrusted Files , czyli niezaufane pliki - wszystkie pliki utowrzone lub zmodyfikowane przez izolowane aplikacje są oznaczane jako niezaufane (untrusted). Oznaczone są one czerwona ramką i literą "G" w Explorerze Windows.
  Załącznik 1: Oznaczenie ikon niezaufanych plików
  W wygodny sposób za pomocą prawokliku myszy możemy oznaczyć je jako zaufane.
  Załącznik 2: Oznacz jako zaufany plik z menu kontekstowego
  W Konsoli w sekcji "Untrusted Files" mamy możliwość przeskanowania partycji w poszukiwaniu wszystkich takich plików, które po zakończeni skanowania zostaną nam przedstawione w postaci wygodnej listy.
  Załącznik 3: Konsola -> Untrusted Files
  Załącznik 4: Konsola -> Untrusted Files -> Lista
  Mozemy je za pomocą prawokliku usunąć pernamentnie z listy niezaufanych plików lub też oznaczyć jako zaufane.
  Załącznik 5: Konsola -> Untrusted Files -> Lista -> Opcje


Porównanie dostępnych funkcji wersji Free z Pro
Załącznik: Porównanie funkcji

GeSWall jako firewall
Domyślnie GW nie kontroluje aplikacji łączących się z siecią. Aby to zmienić należy edytować główna regulę sieciową w Resources, aby żadna aplikacja nie mogła się połączyć z siecią bez odpowiedniej reguły pozwalającej na to w Applications.

Jak izolować urządzenia USB, dyski twarde, CD\DVD-ROM, poszczególne partycje?
 • CD\DVD-ROM
  Sposób 1 - CdRomX
  Dla CD-ROM lub DVD-ROM w Resource wpisujemy \Device\CdRomX, gdzie "X" oznacza nr urządzenia, które sparwdzamy tak samo jak w przypadku dysków twardych i pamięci flash. Jeśli mamy jedno urządzenie CD/DVD-ROM to wpisujemy \Device\CdRom0

  Cała reguła - Security Class:Threat Gates , Resource Typ: File , Name, Resource: \Device\CdRom0

 • Stacja dyskietek
  Security Class:Threat Gates , Resource Typ: File , Name, Resource: \Device\Floppy0


Gotowe reguły z wersji Pro na Free i kopia wszystkich reguł
Należy podmienić plik z ustawieniami geswall.dat (glowny katalog \Program Files\geswall\geswall.dat), ktory ścigamy z niżej podanego linku. Nastepnie wyłaczamy uslugę GeSWall service w Usługach, potem w Menadżerze zadań należy wskazać proces gswui.exe i zakonczyć go. Podmieniamy plik i ponownie włączamy zatrzymaną usługę GeSWall''a oraz uruchamiamy program. W ten sposób możemy robić również kopię reguł wszystkich aplikacji.
Załącznik: geswall.dat z regułami wersji Pro 2.9

Nowe, dodatkowe reguly do GeSWalla(dwa źródła w załączniku poniżej i pod postem):
W załączniku dostępny jest również plik geswall.dat z regułami wersji Pro 2.9 + dodatkowe
Spis nowych reguł:
Chat Messengers : AQQ, Konnekt, Nowe Gadu-Gadu, Tlen
Multimedia : AIMP2, ALLPlayer, BESTplayer, BSPlayer, Foobar2000, GOM Player, Ipla, JetAudio, KMPlayer, SopCast, SubEdit Player, VLC Media Player, Open-FM
Web Browsers : Safari
P2P : uTorrent

Wykorzystanie zasobów:
Załącznik: http://i.imgur.com/49WDP.jpg?5830Jak wyłączyćefekt migania (Blink Effect) okna izolowanej aplikacji?
Załącznik: http://i.imgur.com/fGz1X.jpg?4143

Testy
Odpowiedz
#2
kolejna świetna robota, naprawdę wartościowy progs, mimo że używam DW
WIN10:KIS
MOJAVE: Bitdefender

Odpowiedz
#3
Dobra robota yngve[Obrazek: good.gif]- zastanawialem sie kiedy napiszesz tutorial do GW Smile
Creer,
Member of the Alliance of Security Analysis Professionals
Odpowiedz
#4
Już od dawna chciałem, ale czasu nie było. Dziś chwilę znalazłem to się za niego wziąłem Wink ...Dzięki.
Odpowiedz
#5
yngve napisał(a):Już od dawna chciałem, ale czasu nie było. Dziś chwilę znalazłem to się za niego wziąłem Wink ...Dzięki.


Dzięki yngve!
Ciekawy program i na pewno go przetestuje.
Odpowiedz
#6
Jurek napisał(a):
yngve napisał(a):Już od dawna chciałem, ale czasu nie było. Dziś chwilę znalazłem to się za niego wziąłem Wink ...Dzięki.


Nie napisałeś czym różni się wersja Pro od Free.


wszystko jest masz tam załącznik
WIN10:KIS
MOJAVE: Bitdefender

Odpowiedz
#7
Naprawdę dobra robota.Szczegółowo

Mam pytanie dlaczego w Untrusted Files mam same foldery FireFoxa?A nie ma tu np.GG.Comodo ilp?I nie wiem dalczego mam go w niektórych miejscachpo polsku
Odpowiedz
#8
Dozamet1 napisał(a):Mam pytanie dlaczego w Untrusted Files mam same foldery FireFoxa?A nie ma tu np.GG.Comodo ilp?I nie wiem dalczego mam go w niektórych miejscachpo polsku

Ponieważ nie są one traktowane jako izolowane aplikacje. Jeżeli chcesz, aby gg było izolowane, to musisz skorzystać z Application Wizard, aby utworzyc do niego reguły. Domyślnie gg nie ma nawet w wersji Pro. Ja uzywam mirandy i ona jest w bazie GeSWalla. A Comodo nie izoluj. Podmień plik geswall.dat, aby mieć wszystkie reguły z wersji Pro. Tutaj masz spis aplikacj izolowanych w wersji Pro: http://www.gentlesecurity.com/safe.html

Wieczorem może znajde chwile to zrobie do gg reguły i Ci podam na forum.
Odpowiedz
#9
OK wielkie Dzięki
Odpowiedz
#10
Hej yngvezapomniałeś dodac że Geswall Smiga tylko pod NTFS,
na FAT32 nie ruszy
Odpowiedz
#11
lunaticdreams napisał(a):Hej yngvezapomniałeś dodac że Geswall Smiga tylko pod NTFS,
na FAT32 nie ruszy

Jasne, dopisze.
Dozamet1 napisał(a):Naprawdę dobra robota.Szczegółowo

Mam pytanie dlaczego w Untrusted Files mam same foldery FireFoxa?A nie ma tu np.GG.Comodo ilp?I nie wiem dalczego mam go w niektórych miejscachpo polsku

Sprawdz jaka masz sciezke do Gadu Gadu. Jezeli masz \Program Files\Nowe Gadu-Gadu to OK, jezeli masz inna sciezke, to musisz to zmienic w regule. Gadu-Gadu dodajesz do sekcji Chat Messengers, reszte masz w opisie. Gdyby byly jakies problemy to pytaj, ew. moge Ci dac plik geswall.dat z regulami do gadu-gadu. Szybsze dla Ciebie by bylo skorzystanie z Application Wizard (Tryb Normal) niz wpisywanie pojedynczo regul.

Reguły do gadu gadu:
File Allow
%HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Cache%
%HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Cookies%
%HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\History%
\Device\NamedPipe\ggspellchecker
\Device\NamedPipe\lsass
\Device\NamedPipe\srvsvc
%SystemRoot%\Debug\UserMode\userenv.log
%TEMP%\
%HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\AppData%\Nowe Gadu-Gadu\

Registry Allow
%HKCU%\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
%HKCU%\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride
%HKCU%\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
%HKCU%\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
%HKCU%\AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\Navigating\.Current\
Odpowiedz
#12
Kod:
Dodatkowe wymagania: systemu plików NTFS
KIS/EIS/MKS, MBAM, HitmanPro, Eset Online, WF+uBlock
Odpowiedz
#13
tommy504 napisał(a):
Kod:
Dodatkowe wymagania: systemu plików NTFS


Jakies niejasnosci? Program nie zadziala na FAT32, wymaga NTFS. Jest wielu uzytkownikow korzystajacych jeszcze z FAT32, wiec taka informacja mysle jest potrzebna, aby nie bylo rozczarowan po instalacji programu.
Odpowiedz
#14
yngve napisał(a):
tommy504 napisał(a):
Kod:
Dodatkowe wymagania: systemu plików NTFS


Jakies niejasnosci? Program nie zadziala na FAT32, wymaga NTFS. Jest wielu uzytkownikow korzystajacych jeszcze z FAT32, wiec taka informacja mysle jest potrzebna, aby nie bylo rozczarowan po instalacji programu.


Jak dla mnie taka informacja to podstawa w przypadku gdy program działa tylko na NTFS,ie
w ten sposób unikniesz komentarzy typu" program nie działa" i td
Odpowiedz
#15
lunaticdreams napisał(a):
yngve napisał(a):
tommy504 napisał(a):
Kod:
Dodatkowe wymagania: systemu plików NTFS


Jakies niejasnosci? Program nie zadziala na FAT32, wymaga NTFS. Jest wielu uzytkownikow korzystajacych jeszcze z FAT32, wiec taka informacja mysle jest potrzebna, aby nie bylo rozczarowan po instalacji programu.


Jak dla mnie taka informacja to podstawa w przypadku gdy program działa tylko na NTFS,ie
w ten sposób unikniesz komentarzy typu" program nie działa" i td


Koledze za pewne chodzilo o slowo system, ktore bylo w zlym przypadku odmienione Smile
Odpowiedz
#16
rzeczywiście,nie zauważyłem.Oops
Odpowiedz
#17
@yngve

Gdy będziesz miał chwilę to wrzuć reguły dla uTorrenta.
Odpowiedz
#18
A czy darmowa wersja również chroni przed atakiem?Chodzi o to że wersja Pro mamy przyciski "Ignore" i "Terminate" widoczny w "Zawiadomieniach o ataku" a darmowa co przepuszcza ten atak?
Odpowiedz
#19
to jest podstawowa funkcja tego programu więc co to by był za soft jakby tego nie miała
WIN10:KIS
MOJAVE: Bitdefender

Odpowiedz
#20
Nie wydaje stanowczych opinii ponieważ zbyt krótko używam GW. Z tego co widzę, to wersja Free, pozbawiona jest reguł dla aplikacji typu komunikatory, downloadery, programy P2P itp. Jeżeli się ustali lub skopuje ustawienia dla tych programów wtedy przypuszczam, że ochrona będzie na tym samym poziomie. Mogę się mylić ale mam nadzieję, że nie.

Program jest bardzo ciekawy i po dłuższym testowaniu podzielę się z Wami bardziej wnikliwą oceną. Podoba mi się w nim automatyka a więc po odpowiednim skonfigurowaniu może go używać każdy bez żadnej obsługi.

Ciekawe jest to, że GW na prawie wszystkich portalach jest sklasyfikowany do kategorii zapory ogniowe (firewalle), ponieważ monitoruje wszystkie połączenia internetowe a nie tylko zmiany w systemie. Windows nie traktuje go jednak jak zaporę.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości